Діла добрих відновляться,
діла злих загинуть...

Тарас Шевченко

четвер

Як територіальній громаді позбавити влади раду та голову?

Територіальна громада - це орган, який дає змогу народу безпосередньо здійснювати владу у своїх інтересах. Пояснення для чого треба створювати територіальну громаду читаємо у статті "Що таке територіальна громада і для чого її створювати?"

1. Територіальна громада села, селища, міста (району у місті) може і має право зареєструвати свою громаду як юридичну особу публічного права, утворивши свої органи управління незалежно до наявності чи відсутності сільської ради та сільського голови.

2. Рішення такої територіальної громади матимуть вищу юридичну силу над рішеннями сільського голови та сільської ради, оскільки згідно ст. 6 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села. Відповідно до ст. 143 Конституції України територіальні громади села безпосередньо … управляють майном, що є в комунальній власності тощо.

Статус юридичної особи публічного права для територіальної громади визначено Конституцією та Цивільним кодексом. Нагадаю, що порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та Законом.


  • Згідно ст.ст. 2, 318 ЦК України суб’єктами права власності в Україні є Український народ та інші учасники цивільних відносин, такі як держава Україна, територіальні громади та інші суб’єкти публічного права.
  • Із норм ст. 316 та ст. 318 ЦК України випливає, що і держава Україна, і територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах держави Україна, є юридичними особами публічного права, що є поширеною практикою у більшості європейських держав. Такий статус територіальних громад, як і в Україні, встановлено законом.
  • Єдине, що потрібно зробити для використання прав юридичної особи публічного права — територіальної громади жителям адміністративно-територіальної одиниці – виконати вимоги статті 81 ЦК щодо створення юридичних осіб публічного права шляхом об’єднання осіб та майна, створити комітет громадських представників чи інший уповноважений орган (згідно зі ст.ст. 3, 6 Європейської хартії місцевого самоврядування тощо) для здійснення представницьких функцій та наділити його повноваженнями, зазначивши це у статуті.
  • Прийняття статуту територіальної громади та його окремий статус передбачається Європейською хартією місцевого самоврядування, яка є невід’ємною частиною національного законодавства.
  • Така юридична особа на базі ст. 80 наділяється цивільною правоздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Окремий закон про територіальні громади не потрібен. Це Європейська хартія про місцеве самоврядування. З однією обмовкою — користуватись потрібно оригіналом, а не фальшивим перекладом.

За матеріалами Ігоря Кізіми

0 коментарі:

Опублікувати коментар